Veřejná zakázka: Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1023
Systémové číslo: P21V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.02.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby a provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, parcela p. č. st. 3108, parcela p. č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a parcela p. č. 1257/117, které jsou změnou dokončené stavby. Předmět plnění je detailně vymezen v přiložené projektové dokumentaci pro realizaci stavby, která je přílohou č. 1.1 zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je též soupis prací a dodávek, která byl zpracován stejně jako projektová dokumentace projektantem Ing. Milan Dvořáček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace 1201509 ČKAIT, sídlo: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988 (dále jen „Projektant“). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, koordinační a kompletační činnosti celé stavby). Blíže je předmět díla popsán v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 173 720 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podniky města Šumperka a.s.
 • IČO: 65138163
 • Poštovní adresa:
  Slovanská 255/21
  78701 Šumperk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků