Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 28.06.2021 10:00
Oprava střešního pláště - stravovna ZŠ Vrchlického
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2021 31.05.2021 10:00
Veselá školka pracoviště Prievidzská - stavební úpravy sociálních zařízení
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 10.05.2021 10:00
„Kotelna K1 - oprava fasády, KZS tl. 50 mm, Prievidzská 4, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 14.05.2021 11:00
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 12.04.2021 19.05.2021 14:00
Změna přípravy ohřevu TV na kotelně K7 – Šumavská, Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 07.05.2021 11:00
Společenské středisko Sever - výtah
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka 1 ks užitkového automobilu pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 25.03.2021 09:00
ZŠ Šumavská - stavební úpravy hygienických zařízení v 1. NP pavilon C
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 26.03.2021 10:00
Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 24.03.2021 14:00
Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 25.02.2021 22.03.2021 10:00
Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 19.02.2021 09:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K10-Evaldova, větev „A“, Evaldova 8, 16, 24 Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 26.02.2021 11:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2, 4, 6, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 26.02.2021 11:00
Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 28.01.2021 23.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››