Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2018 28.01.2019 11:00
Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 14.01.2019 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 17.12.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Čičákova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 26.11.2018 14.12.2018 08:30
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2018 17.12.2018 12:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2018 08.01.2019 13:00
Dodávka stolu pro řečníka do obřadní síně radnice v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2018 14.11.2018 12:00
Sportovně - rekreační areál Benátky - herní prvek
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 17.10.2018 10:00
Bohdíkovská 24, Šumperk - výměna výtahu
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 20.09.2018 17:00
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 10.09.2018 16.10.2018 10:30
Centralizovaný nákup zemního plynu pro rok 2019 a 2020 na ČMKB Kladno
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 19.09.2018 10:00
Centralizovaný nákup el. energie pro rok 2019 a 2020 na ČMKB Kladno
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 19.09.2018 09:00
Cyklostezka Bratrušov
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 24.08.2018 17.09.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››