Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pavlínin dvůr v Šumperku – výměna kondenzačního kotle
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení výměny plynového kondenzačního kotle v kotelně v Pavlínině dvoře v Šumperku. V kotelně jsou umístěny 2 plynové kotle (jeden kondenzační a jeden nízkoteplotní), z důvodu nevyhovujícího technického stavu kondenzačního kotle bude provedena jeho výměna. Nový kotel musí umožňovat napojení na stávající soustavu ÚT, ZTI, plynu, MaR a odkouření bez zásadních zásahů do těchto rozvodů. Kotel musí umožňovat zapojení vč. ovládání a čidel dle stávajícího el. schématu pro spolupráci s nadřazeným systémem MaR.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.08.2019 09:00
Datum zahájení: 19.07.2019 11:23