Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 19.03.2021 00:00
Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 19.02.2021 09:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K10-Evaldova, větev „A“, Evaldova 8, 16, 24 Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 26.02.2021 11:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2, 4, 6, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2021 26.02.2021 11:00
Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 28.01.2021 23.02.2021 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - stavební práce
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 05.01.2021 03.02.2021 14:00
Geschaderův dům v Šumperku – výměna střešní krytiny vč. souvisejících prací
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 06.01.2021 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 30.10.2020 12:00
Revitalizace nivy - tůně pod Čarovným lesem
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 02.11.2020 10:00
Strategický plán rozvoje města Šumperka
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 27.10.2020 10:00
Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk - snižování energetické náročnosti
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 31.08.2020 30.09.2020 10:00
Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 07.08.2020 09:00
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 05.08.2020 10:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů - 2. a 3. října 2020
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 24.07.2020 10:00
PD - Muzeum textilnictví a průmyslu Klapperothova manufaktura
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 24.06.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››