Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení šaten Zimního stadionu v Šumperku
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 26.06.2023 11:00
Most M 1 Sluneční, Šumperk
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2023 05.06.2023 11:00
Oprava chodníku na ul. Uničovská - IV. etapa v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 29.05.2023 11:00
Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 29.05.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Čsl. armády před panelovými domy v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 29.05.2023 09:00
Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2023 12.06.2023 11:00
Jeremenkova 19, Šumperk – rekonstrukce kotelny
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 09.05.2023 09:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER - Revitalizace ul. Čajkovského a ul. Fibichova - zpracování PD
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2023 14.06.2023 11:00
Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 19.04.2023 11:00
ZŠ Šumavská - stavební úpravy hygienických zařízení ve 2., 3. a 4. NP pavilon C
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 19.04.2023 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2023 17.04.2023 10:00
Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Wolkerova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 17.03.2023 10:00
Oprava stávajícího chodníku na ul. Zahradní v Šumperku - II. etapa
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 17.03.2023 09:00
Kino Oko - vestavba malého sálu
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2023 12.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››