Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2014 13.10.2014 12:00
Měření benzo(a)pyrenu.
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 23.09.2014 13:00
Nákup nádob na třídění odpadu - projekt "Zvýšení produktivity třídění v Šumperku"
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 09.09.2014 09:00
MěÚ Šumperk, Jesenická 31 - dodávka výtahu
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 03.07.2014 21.07.2014 14:00
Dodávka a montáž herních prvků pro MŠ Nerudova 4B v Šumperku
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2014 19.06.2014 00:00
Pronájem bufetu Kino Oko Šumperk
Kino Oko Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2014 21.05.2014 12:00
MŠ Generála Krátkého 28 - dodávka a montáž herních prvků
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 09:00
MŠ Vrchlického 19 - dodávka a montáž herních prvků
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 09:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KO (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) VE MĚSTĚ ŠUMPERKU
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 01.03.2014 23.04.2014 10:00
Elektronizace zadávání veřejných zakázek
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2014 18.02.2014 10:00
Revitalizace školní zahrady ZŠ Šumperk, 8. května 63
Základní škola Šumperk, 8. května 63
podlimitní Zadáno 20.11.2013 12.12.2013 13:30
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2013 26.11.2013 12:00
Nákup a dodávka multifunkčního zařízení formátu A0
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2013 21.11.2013 14:00
Kontinuální monitoring imisí a meteorologických veličin
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2013 21.11.2013 15:00
Zabezpečení zpracování výsledků předčasných voleb 2013 výpočetní technikou
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 23.09.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11  ››