Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
„Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.06.2017 26.06.2017 10:00
Zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk - část 3: " Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk "
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
„Technické zhodnocení chodníku na ulici Šumavská č.o.18,20,22 v Šumperku“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 26.05.2017 10:00
Oprava sloupů veřejného osvětlení – ulice U potoka v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 10:00
Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 10.04.2017 12.06.2017 13:00
„Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – ulice Zahradní, Pod hájovnou, Pod Senovou v Šumperku“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 30.03.2017 10:00
„Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 29.03.2017 10:00
Rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Třebízského a v areálu MŠ v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 09.03.2017 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 25.11.2016 12:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 27.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Puškinova
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 24.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Čsl. armády v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 21.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Blahoslavova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 21.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016