Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 11.04.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Wolkerova v Šumperku
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 17.03.2023 10:00
Oprava stávajícího chodníku na ul. Zahradní v Šumperku - II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 17.03.2023 09:00
Kino Oko - vestavba malého sálu
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 06.04.2023 10:00
Sanace vlhkého zdiva v objektech „Dominikánský klášter“ a „Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie“ v Šumperku
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 16.03.2023 13:00
ZŠ Šumavská, Šumperk - měření a regulace vytápění
podlimitní Hodnocení 15.02.2023 06.03.2023 10:00
Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2023 14.02.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Lidická od p.č. 84 do 94 v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2023 30.01.2023 09:00
Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z domácností ve městě Šumperku
podlimitní Zadáno 22.11.2022 15.12.2022 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2022 02.12.2022 09:00
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7. etapa
podlimitní Zadáno 14.11.2022 07.12.2022 10:00
Centralizovaný nákup zemního plynu pro rok 2023 na ČMKB Kladno
nadlimitní Zadáno 20.10.2022 21.10.2022 17:00
Do odborných učeben bez bariér - 1. ZŠ Šumperk - stavba
podlimitní Zadáno 18.10.2022 08.11.2022 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 4. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
nadlimitní Zadáno 23.09.2022 31.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››