Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2018 09.07.2018 10:00
Městská knihovna - renovace vstupního portálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 27.06.2018 11:00
Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2018 12.07.2018 10:00
MOS města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 25.06.2018 11:00
Horní kaple sv. Anny v Šumperku Horní Temenici – sanace vlhkosti a udržovací práce – 2. a 3. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 15.06.2018 09:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici 8.května mezi ulicemi Jeremenkova a Bachmačská (zadní vchody č.o.58,60,62,64,66)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Lidická 75 a 77, Šumperk – výměna oken a vstupních dveří – 1. a 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2018 15.06.2018 09:00
ZŠ Vrchlického - jídelna - rekonstrukce kotelny
podlimitní Hodnocení 30.05.2018 21.06.2018 10:00
Klapperothova manufaktura - izolace zdiva a dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 14.06.2018 10:00
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 12.06.2018 11:00
Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2018 05.06.2018 10:00
Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2018 12.06.2018 11:00
Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační jednotky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2018 25.05.2018 14:00
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2018 23.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››