Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Klapperothova manufaktura - střecha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 11.08.2021 14:00
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 17.08.2021 10:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do PS PČR - 8. a 9. října 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2021 26.07.2021 10:00
Oprava místní komunikace na ul. Husitská v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 02.07.2021 08:00
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - slaboproudé rozvody
podlimitní Vyhodnoceno 17.06.2021 08.07.2021 10:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
podlimitní Vyhodnoceno 28.05.2021 07.07.2021 14:00
Oprava střešního pláště - stravovna ZŠ Vrchlického
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2021 31.05.2021 10:00
Veselá školka pracoviště Prievidzská - stavební úpravy sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 10.05.2021 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
nadlimitní Zadáno 12.04.2021 19.05.2021 14:00
Dodávka 1 ks užitkového automobilu pro město Šumperk, Městskou policii Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 25.03.2021 09:00
ZŠ Šumavská - stavební úpravy hygienických zařízení v 1. NP pavilon C
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 26.03.2021 10:00
Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 24.03.2021 14:00
Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 19.02.2021 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
podlimitní Zadáno 28.01.2021 23.02.2021 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - stavební práce
podlimitní Zadáno 05.01.2021 03.02.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››