Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v termínu 7.-8.10.2016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 08.09.2016 14:00
Technické zhodnocení chodníků na ulici Nezvalova a B. Václavka v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 10.08.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní a Myslivecká v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 22.08.2016 10:00
„Technické zhodnocení chodníků na ulicích Jesenická, 8.května a Bachmačská v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulici Fibichova, v parku u Schola Viva a chodníku z ulice Šumavská na ulici Kmochova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulicích 8.května, Mendlova a chodníku mezi ulicemi J. z Poděbrad a Gen. Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 14.12.2015 12:00
Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 11:00
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk
nadlimitní Zadáno 09.06.2015 04.08.2015 09:00
Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk, Jesenická 31
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 06.03.2015 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2014 13.10.2014 12:00
Měření benzo(a)pyrenu.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 23.09.2014 13:00
Elektronizace zadávání veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2014 18.02.2014 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2013 26.11.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9 10  ››