Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozování veřejných pohřebišť na území města Šumperka
podlimitní Zadáno 24.10.2012 19.11.2012 13:30
Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 24.11.2011 13.02.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9