Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění zimního úklidu chodníků a parkovišť u vybraných domů v majetku města Šumperka na 2 zimní období 12/2023 – 03/2024 a 12/2024 – 03/2025
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2023 27.11.2023 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 16.11.2023 09:00
Dodávání obsahu Šumperského zpravodaje – externí redaktor
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 24.11.2023 10:00
Kino Oko - interiér vestavby malého sálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2023 20.11.2023 10:00
Šumperk, ul. Fibichova - dětské hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 15.11.2023 10:00
MŠ Prievidzská - měření a regulace vytápění
podlimitní Vyhodnoceno 12.10.2023 31.10.2023 10:00
Pořízení pultu centralizované ochrany (PCO) MP Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2023 25.10.2023 10:00
Revitalizace bývalého areálu "Hedva" - zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Hodnocení 11.10.2023 14.11.2023 10:00
Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu - papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovy ve městě Šumperku
nadlimitní Hodnocení 11.10.2023 13.11.2023 10:00
Nemocnice Šumperk – pavilon C – rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačních sálů č. 1 až 3
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2023 17.10.2023 09:00
Nákup a dodávka licencí MS SQL Server Standart 2022 4x VCPU + 3 roky SA
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 02.10.2023 10:00
Výměna nevyhovujících stožárů VO na ul. Chodská, Čsl. armády, Foglarova, Horova, Kocourkova a Wolkerova v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 18.09.2023 09:00
Parkovací dům Finská - monitorování parkovacích míst
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 14.09.2023 11:00
Centralizovaný nákup elektrické energie na ČMKB v Kladně pro rok 2024 pro obce Šumperk, Jeseník, Česká Ves, Loštic a Ústí nad Orlicí a jejich příspěvkové organizace.
nadlimitní Zadáno 18.08.2023 18.08.2023 15:00
Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 16.08.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››