Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování sběrného dvora v Šumperku - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2024 28.03.2024 11:00
MěÚ Jesenická 31, Šumperk - předokenní žaluzie
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 14.03.2024 10:00
Oprava povrchu stávající zpevněné plochy v areálu bývalých kasáren v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 12.02.2024 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Šumperku - 1. etapa
nadlimitní Zadáno 26.01.2024 22.03.2024 10:00
Budova 17. listopadu 630/6, Šumperk - střecha
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2024 07.02.2024 10:00
Intervence Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2024 13.03.2024 14:00
Revitalizace bývalého areálu "Hedva"
nadlimitní Vyhodnoceno 16.01.2024 03.04.2024 10:00
Zajištění zimního úklidu chodníků a parkovišť u vybraných domů v majetku města Šumperka na 2 zimní období 12/2023 – 03/2024 a 12/2024 – 03/2025
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2023 27.11.2023 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 16.11.2023 09:00
Dodávání obsahu Šumperského zpravodaje – externí redaktor
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 24.11.2023 10:00
Kino Oko - interiér vestavby malého sálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2023 20.11.2023 10:00
Šumperk, ul. Fibichova - dětské hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2023 15.11.2023 10:00
MŠ Prievidzská - měření a regulace vytápění
podlimitní Zadáno 12.10.2023 31.10.2023 10:00
Pořízení pultu centralizované ochrany (PCO) MP Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2023 25.10.2023 10:00
Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu - papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovy ve městě Šumperku
nadlimitní Zadáno 11.10.2023 13.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››