Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Metropolitní optická síť města Šumperka – montáž mikrotrubiček a montáž opt. kabelů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 18.06.2019 11:00
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 14:00
Oprava povrchu místní komunikace na ul. Uničovské v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 29.05.2019 10:00
Klapperothova manufaktura - statika zdiva a rekonstrukce krovu
podlimitní Zadáno 10.05.2019 03.06.2019 14:00
ZŠ Sluneční - stavební úpravy hygienických zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 27.05.2019 14:00
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
nadlimitní Zadáno 10.04.2019 21.05.2019 10:00
Rekonstrukce malé tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 10:00
Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého
podlimitní Zadáno 08.04.2019 29.04.2019 14:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do Parlamentu EU konané ve dnech 24. - 25. května 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 29.03.2019 10:00
Ulice Školní, Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 09.04.2019 11:00
Most Tylova M1, Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 25.02.2019 11:00
Přestupní terminál Šumperk
podlimitní Zadáno 14.01.2019 11.04.2019 10:00
Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2018 28.01.2019 11:00
Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka
nadlimitní Zadáno 11.12.2018 14.01.2019 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
podlimitní Zadáno 26.11.2018 14.12.2018 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››