Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 12.10.2021 09:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk
nadlimitní Zadáno 02.08.2021 15.10.2021 11:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do PS PČR - 8. a 9. října 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 26.07.2021 10:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
podlimitní Zadáno 28.05.2021 07.07.2021 14:00
Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
podlimitní Zadáno 28.01.2021 23.02.2021 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 30.10.2020 12:00
Strategický plán rozvoje města Šumperka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 27.10.2020 10:00
Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 07.08.2020 09:00
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 05.08.2020 10:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů - 2. a 3. října 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 24.07.2020 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
podlimitní Zadáno 10.02.2020 19.02.2020 12:00
Elektromobil formou operativního leasingu a dodávka a instalace chytré dobíjecí stanice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Sečení poldrů a průlehů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2019 10.01.2020 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 29.11.2019 12:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa
podlimitní Zadáno 18.10.2019 14.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››