Veřejná zakázka: Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu - papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovy ve městě Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1287
Systémové číslo: P23V00000086
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-045836
Datum zahájení: 11.10.2023
Nabídku podat do: 13.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu - papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovy ve městě Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu a využití (nakládání) vytříděných složek komunálního odpadu – papír, plasty, čiré a barevné sklo, nápojový karton a kovy, jejichž původcem je město Šumperk, včetně poskytnutí vhodných sběrných nádob, zajištění jejich údržby a zajištění čistoty sběrných míst. Veškeré činnosti při plnění předmětu veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznými předpisy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor životního prostředí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky