Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2018 09.07.2018 10:00
Městská knihovna - renovace vstupního portálu
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 27.06.2018 11:00
„Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Hybešova, topná větev Jesenická v Šumperku“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 28.06.2018 10:00
Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2018 12.07.2018 10:00
MOS města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 25.06.2018 11:00
Horní kaple sv. Anny v Šumperku Horní Temenici – sanace vlhkosti a udržovací práce – 2. a 3. etapa
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 15.06.2018 09:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici 8.května mezi ulicemi Jeremenkova a Bachmačská (zadní vchody č.o.58,60,62,64,66)
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Lidická 75 a 77, Šumperk – výměna oken a vstupních dveří – 1. a 2. etapa
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2018 15.06.2018 09:00
ZŠ Vrchlického - jídelna - rekonstrukce kotelny
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 30.05.2018 21.06.2018 10:00
Klapperothova manufaktura - izolace zdiva a dešťová kanalizace
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 14.06.2018 10:00
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 12.06.2018 11:00
Nemocnice Šumperk – výměna výtahu v pavilonu C
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2018 05.06.2018 10:00
Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2018 12.06.2018 11:00
Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační jednotky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2018 25.05.2018 14:00
všechny zakázky