Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické zhodnocení chodníku na ulici 8.května mezi ulicemi Jeremenkova a Bachmačská (zadní vchody č.o.58,60,62,64,66) v Šumperku.
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2018 10.07.2018 10:00
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce páteřní kanalizace
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 19.06.2018 11.07.2018 10:00
Městská knihovna - renovace vstupního portálu
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2018 27.06.2018 11:00
Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2018 16.07.2018 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Lidická 75 a 77, Šumperk – výměna oken a vstupních dveří – 1. a 2. etapa
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 15.06.2018 09:00
ZŠ Vrchlického - jídelna - rekonstrukce kotelny
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2018 21.06.2018 10:00
Klapperothova manufaktura - izolace zdiva a dešťová kanalizace
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 14.06.2018 10:00
Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační jednotky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2018 25.05.2018 14:00
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2018 23.05.2018 10:00
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - Šumperk č.p. 2819, Lidická 81
Podniky města Šumperka a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 27.12.2017 10.04.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a, slaboproud
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2017 21.06.2017 14:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2017 21.03.2017 14:00
všechny zakázky