Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě technických problému se systémem nebo přihlášením kontaktujte prosím podporu systému E-ZAK na emailu: nebo tel: +420 538 702 719.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení šaten Zimního stadionu v Šumperku
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 26.06.2023 11:00
Most M 1 Sluneční, Šumperk
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2023 05.06.2023 11:00
Oprava chodníku na ul. Uničovská - IV. etapa v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 29.05.2023 11:00
Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 29.05.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Čsl. armády před panelovými domy v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 29.05.2023 09:00
Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2023 12.06.2023 11:00
Jeremenkova 19, Šumperk – rekonstrukce kotelny
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 09.05.2023 09:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER - Revitalizace ul. Čajkovského a ul. Fibichova - zpracování PD
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2023 14.06.2023 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 28.03.2023 17.04.2023 10:00
Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Kino Oko - vestavba malého sálu
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2023 12.04.2023 10:00
Výběrové řízení na výkon funkce městského architekta
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2022 01.04.2022 12:00
Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 21.02.2022 10:00
Elektromobil formou operativního leasingu a dodávka a instalace chytré dobíjecí stanice
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
všechny zakázky