Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 09.10.2017 11:00
„Stavební úpravy kolumbária na hřbitově v Šumperku“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 09.10.2017 10:00
Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2017 27.09.2017 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2017 22.09.2017 12:00
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.-21. října 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2017 07.09.2017 10:00
Smetanovy sady, Šumperk - oprava chodníku pro chodce a cyklisty
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.08.2017 04.09.2017 11:00
Metropolitní optická síť města Šumperka – montáž mikrotrubiček a montáž opt. kabelů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2017 16.08.2017 11:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a, slaboproud
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2017 21.06.2017 14:00
ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk - provedení akustického podhledu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2017 11.05.2017 11:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2017 21.03.2017 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky