Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce lůžkového oddělení ortopedie v pavilonu B
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2016 11.10.2016 09:00
Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2016 03.10.2016 14:00
Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město Šumperk
podlimitní Hodnocení 02.09.2016 26.09.2016 13:30
Oprava povrchu vozovky na ulici Bohdíkovská - vnitroblok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava chodníků mezi řadovými domy na ulici Nezvalova a Janáčkova v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava povrchu vozovky na ulici Zborovská - vnitroblok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu
podlimitní Vyhodnoceno 05.08.2016 05.09.2016 14:30
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v termínu 7.-8.10.2016
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2016 08.09.2016 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky