Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Víceúčelová sportovní hala Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2016 14.12.2016 14:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2016 25.11.2016 12:00
MOS města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení chráničky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2016 25.11.2016 11:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Nemocniční v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2016 27.10.2016 10:00
Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2016 03.10.2016 14:00
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v termínu 7.-8.10.2016
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2016 08.09.2016 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky