Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Šumperk – stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2. NP pavilonu C
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 26.08.2019 09:00
Prodloužení licence Sophos UTM FullGuard Plus o 3 roky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 30.08.2019 10:00
Městská knihovna - oprava střechy
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 04.09.2019 14:00
Rekonstrukce rozvodů VO, lokalita "Nad Hniličkou", Šumperk - Temenice
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 12.08.2019 10:00
Oprava hradební zdi
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 12.08.2019 10:00
Pavlínin dvůr v Šumperku – výměna kondenzačního kotle
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 06.08.2019 09:00
„Stavební úpravy sociálního zařízení restaurace „U koupaliště“ v Šumperku“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2019 31.07.2019 10:00
Dodávka skladu chemikálií na Bratrušovském koupališti v Šumperku
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2019 11.07.2019 10:00
„Technické zhodnocení zpevněných ploch u zimního stadionu v Šumperku“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2019 15.07.2019 10:00
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 22.05.2019 24.06.2019 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky