Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk - provedení akustického podhledu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 11.05.2017 11:00
PONTIS - fasáda, střecha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2017 09.05.2017 11:00
Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev „B“ Bludovská 2, 4, 6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2017 09.05.2017 10:00
Rekonstrukce komunikace ul. Vančurova v Šumperku – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2017 09.05.2017 11:00
Parkoviště a sběrná místa pro odpad – ulice Fibichova, Šumperk – etapa 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2017 04.05.2017 11:00
Kino Oko - stavební práce a elektroinstalace
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 16.05.2017 10:00
Radnice Šumperk - stavební úpravy podkroví
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2017 26.04.2017 11:00
Oprava sloupů veřejného osvětlení – ulice U potoka v Šumperku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2017 27.04.2017 10:00
Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2017 10.05.2017 13:00
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa - II.
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2017 03.05.2017 14:00
Víceúčelová sportovní hala - odvětrání
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2017 11.04.2017 11:00
Temenická 35, Šumperk – Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace – 2. a 3. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 28.03.2017 09:00
„Stavební úpravy kolumbária na hřbitově v Šumperku“
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2017 06.04.2017 10:00
„Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – ulice Zahradní, Pod hájovnou, Pod Senovou v Šumperku“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2017 30.03.2017 10:00
MěÚ Šumperk, Jesenická 31 - fasáda
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2017 28.03.2017 11:00
všechny zakázky