Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
„Technické zhodnocení sloupů a svítidel veřejného osvětlení – Vrchlického, Lidická“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava chodníků mezi řadovými domy na ulici Nezvalova a Janáčkova v Šumperku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava povrchu vozovky na ulici Bohdíkovská - vnitroblok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava povrchu vozovky na ulici Zborovská - vnitroblok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Hl. třída 12, Šumperk – Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2016 30.08.2016 08:30
Metropolitní optická síť města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení chráničky
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2016 29.08.2016 14:00
Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2016 05.09.2016 14:30
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v termínu 7.-8.10.2016
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2016 08.09.2016 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní a Myslivecká v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2016 22.08.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
„Technické zhodnocení chodníků na ulicích Jesenická, 8.května a Bachmačská v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Parkovací dům Gagarinova, Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2016 28.06.2016 11:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulici Fibichova, v parku u Schola Viva a chodníku z ulice Šumavská na ulici Kmochova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulicích 8.května, Mendlova a chodníku mezi ulicemi J. z Poděbrad a Gen. Svobody
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
všechny zakázky