Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - Parkoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 10.07.2017 09:00
Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Hybešova, topná větev 8.května v Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 30.06.2017 10:00
Kino Oko - sanace zdiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2017 30.06.2017 10:00
„Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2017 26.06.2017 10:00
Nemocnice Šumperk – pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy
podlimitní Příjem nabídek 31.05.2017 10.07.2017 13:00
Lesní cesta Buková - část Tulinka
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 07.06.2017 11:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a, slaboproud
podlimitní Hodnocení 23.05.2017 21.06.2017 14:00
PONTIS - fasáda, střecha
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2017 29.05.2017 11:00
„Technické zhodnocení chodníku na ulici Šumavská č.o.18,20,22 v Šumperku“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2017 26.05.2017 10:00
Zajištění provozování sběrného dvora, Příčná 30 v Šumperku
podlimitní Hodnocení 02.05.2017 23.05.2017 13:00
ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk - provedení akustického podhledu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2017 11.05.2017 11:00
Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
podlimitní Hodnocení 10.04.2017 12.06.2017 13:00
„Stavební úpravy kolumbária na hřbitově v Šumperku“
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2017 06.04.2017 10:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2017 21.03.2017 14:00
všechny zakázky