Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Třebízského a v areálu MŠ v Šumperku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2017 09.03.2017 10:00
Přístavba skladu chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2017 08.03.2017 10:00
Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší
podlimitní Hodnocení 19.01.2017 20.02.2017 14:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO ŠUMPERK
nadlimitní Hodnocení 12.12.2016 01.02.2017 09:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Nemocniční v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2016 27.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky