Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka 06.12.2023
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části 23.01.2023
Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu 03.06.2016
Sportovně - rekreační areál Benátky - hřiště 25.03.2016
Modernizace sportoviště u ZŠ Vrchlického 22 16.03.2016
Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk 11.02.2016
Modernizace sportoviště u ZŠ Dr. E. Beneše 20.01.2016
Přístavba a úpravy MŠ Pohádka - Nerudova 4B 05.03.2015
Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května 26.02.2015
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk 19.11.2014
Parkoviště a sběrná místa pro odpad, ulice Evaldova, Šumperk 06.05.2014
Modernizace sportoviště ZŠ Sluneční 14.03.2014
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KO (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) VE MĚSTĚ ŠUMPERKU 14.01.2014
Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk - rekonstrukce výtahů 30.08.2013
Nemocnice Šumperk - rekonstrukce výtahu v pavilonu F 12.08.2013
Udržba komunikací a chodníků na území města Šumperka 04.03.2013
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka 04.03.2013
Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka. 04.03.2013