Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.02.2023 14.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016