Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup a dodávka licencí MS SQL Server Standart 2022 4x VCPU + 3 roky SA
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 02.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016