Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2018 28.01.2019 11:00
Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 14.01.2019 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 17.12.2018 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2018 17.12.2018 12:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2018 08.01.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016