Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Technické zhodnocení chodníků na ulicích Jesenická, 8.května a Bachmačská v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulici Fibichova, v parku u Schola Viva a chodníku z ulice Šumavská na ulici Kmochova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulicích 8.května, Mendlova a chodníku mezi ulicemi J. z Poděbrad a Gen. Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 14.12.2015 12:00
Gagarinova 11 a 13, Šumperk – výměna výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 30.10.2015 10:00
Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 11:00
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk
nadlimitní Zadáno 09.06.2015 04.08.2015 09:00
III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická
podlimitní Zadáno 15.05.2015 24.07.2015 10:00
Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk, Jesenická 31
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 06.03.2015 09:00
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu (V2) v pavilonu B
podlimitní Zadáno 25.10.2014 11.11.2014 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2014 13.10.2014 12:00
Měření benzo(a)pyrenu.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 23.09.2014 13:00
Nákup nádob na třídění odpadu - projekt "Zvýšení produktivity třídění v Šumperku"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 09.09.2014 09:00
MěÚ Šumperk, Jesenická 31 - dodávka výtahu
podlimitní Zadáno 03.07.2014 21.07.2014 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  4 5 6 7 8 9  ››