Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 22.09.2017 12:00
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.-21. října 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 07.09.2017 10:00
„Technické zhodnocení chodníku na ulici Dolnomlýnská v Šumperku“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 07.09.2017 10:00
Gagarinova 5, Šumperk – výměna výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 31.07.2017 13:00
„Bezvýkopová oprava úseku kanalizace na Bratrušovském koupališti v Šumperku“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 31.07.2017 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk - část 3: " Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk "
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
„Technické zhodnocení chodníku na ulici Šumavská č.o.18,20,22 v Šumperku“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 26.05.2017 10:00
Zajištění provozování sběrného dvora, Příčná 30 v Šumperku
podlimitní Zadáno 02.05.2017 23.05.2017 13:00
Oprava sloupů veřejného osvětlení – ulice U potoka v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 10:00
Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
podlimitní Zadáno 10.04.2017 12.06.2017 13:00
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa - II.
podlimitní Zadáno 05.04.2017 10.05.2017 10:00
„Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – ulice Zahradní, Pod hájovnou, Pod Senovou v Šumperku“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 30.03.2017 10:00
„Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 29.03.2017 10:00
Rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Třebízského a v areálu MŠ v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 09.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9  ››