Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup a dodávka licencí MS SQL Server Standart 2022 4x VCPU + 3 roky SA
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 02.10.2023 10:00
Centralizovaný nákup elektrické energie na ČMKB v Kladně pro rok 2024 pro obce Šumperk, Jeseník, Česká Ves, Loštic a Ústí nad Orlicí a jejich příspěvkové organizace.
nadlimitní Zadáno 18.08.2023 18.08.2023 15:00
Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 16.08.2023 11:00
Centralizovaný nákup zemního plynu na ČMKB v Kladně pro rok 2024 pro obce Šumperk, Jeseník, Česká Ves, Loštic a Ústí nad Orlicí a jejich příspěvkové organizace.
nadlimitní Zadáno 17.07.2023 18.07.2023 14:00
Vnější ochrana před bleskem na objektu kina Oko v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023 20.07.2023 14:00
Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – projektová dokumentace - opakované řízení
nadlimitní Zadáno 13.07.2023 18.08.2023 11:00
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 10:00
Dodavatel fotovoltaické elektrárny na střeše objektu kina Oko
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023 18.07.2023 11:00
Most M 1 Sluneční, Šumperk
podlimitní Zadáno 17.05.2023 05.06.2023 11:00
Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku
podlimitní Zadáno 12.05.2023 12.06.2023 11:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER - Revitalizace ul. Čajkovského a ul. Fibichova - zpracování PD
podlimitní Zadáno 20.04.2023 14.06.2023 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 17.04.2023 10:00
Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
podlimitní Zadáno 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Kino Oko - vestavba malého sálu
podlimitní Zadáno 01.03.2023 12.04.2023 10:00
Sanace vlhkého zdiva v objektech „Dominikánský klášter“ a „Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie“ v Šumperku
podlimitní Zadáno 28.02.2023 16.03.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››