Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk - část 3: " Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk "
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
„Technické zhodnocení chodníku na ulici Šumavská č.o.18,20,22 v Šumperku“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 26.05.2017 10:00
Oprava sloupů veřejného osvětlení – ulice U potoka v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 10:00
Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
podlimitní Zadáno 10.04.2017 12.06.2017 13:00
„Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – ulice Zahradní, Pod hájovnou, Pod Senovou v Šumperku“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 30.03.2017 10:00
„Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 29.03.2017 10:00
Rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Třebízského a v areálu MŠ v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 09.03.2017 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 25.11.2016 12:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 27.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Puškinova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 24.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Čsl. armády v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 21.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Blahoslavova v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 21.10.2016 10:00
Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město Šumperk
podlimitní Zadáno 02.09.2016 26.09.2016 13:30
Oprava chodníků mezi řadovými domy na ulici Nezvalova a Janáčkova v Šumperku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9  ››