Profil zadavatele: Město Šumperk


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická
podlimitní Zadáno 15.05.2015 24.07.2015 10:00
Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk, Jesenická 31
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 06.03.2015 09:00
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu (V2) v pavilonu B
podlimitní Zadáno 25.10.2014 11.11.2014 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2014 13.10.2014 12:00
Měření benzo(a)pyrenu.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 23.09.2014 13:00
Nákup nádob na třídění odpadu - projekt "Zvýšení produktivity třídění v Šumperku"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 09.09.2014 09:00
MěÚ Šumperk, Jesenická 31 - dodávka výtahu
podlimitní Zadáno 03.07.2014 21.07.2014 14:00
Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka
nadlimitní Zadáno 05.03.2014 16.06.2014 13:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KO (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) VE MĚSTĚ ŠUMPERKU
nadlimitní Zadáno 01.03.2014 23.04.2014 10:00
Elektronizace zadávání veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2014 18.02.2014 10:00
Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce výtahů
podlimitní Zadáno 21.12.2013 28.01.2014 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2013 26.11.2013 12:00
Nákup a dodávka multifunkčního zařízení formátu A0
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2013 21.11.2013 14:00
Kontinuální monitoring imisí a meteorologických veličin
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2013 21.11.2013 15:00
Zabezpečení zpracování výsledků předčasných voleb 2013 výpočetní technikou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 23.09.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8  ››