Veřejná zakázka: „Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 706
Systémové číslo: P17V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 1032017
Datum zahájení: 09.03.2017
Nabídku podat do: 29.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Šumperka. Předpokládaný počet vpustí na území města Šumperka (katastrální území: Šumperk, Dolní Temenice, Horní Temenice) ve vlastnictví města Šumperka je 2.702 ks. Jedná se převážně o kanalizační vpusti odvádějící dešťovou vodu z místních komunikací ve vlastnictví města Šumperka, které tvoří příslušenství těchto pozemních komunikací. Vpusti budou čištěny postupně po etapách mechanicky v období od 1.5.2017 do 31.10.2017 na základě mapového podkladu předaného zadavatelem. Poškozené a nepřístupné vpusti budou nahlášeny technikovi společnosti Podniky města Šumperka a.s., který spravuje agendu veřejných komunikací. Čištění kanalizačních vpustí, které odvádí dešťovou vodu z pozemních komunikací I., II. a III. třídy, účelových komunikací a parkovišť, které nejsou ve vlastnictví města Šumperka, není předmětem této veřejné zakázky. Stejně tak není předmětem této zakázky provádění oprav poškozených vpustí. Součástí předmětu zakázky bude i ekologická likvidace odpadů z vyčištěných vpustí na skládce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: PMŠ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky