Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
Odesílatel Veronika Kubíčková
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2017 11:16:02
Předmět Výzva

Dovoluji si Vám zaslat výzvu pro podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k akci „Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“, viz. přílohy


Přílohy
- Krycí list.xls (30.50 KB)
- SML-PMŠVK012017.pdf (69.33 KB)
- zadávací podmínky.pdf (230.75 KB)