Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Bezvýkopová oprava úseku kanalizace na Bratrušovském koupališti v Šumperku“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 31.07.2017 10:00
„Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Hybešova, topná větev 8.května v Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 30.06.2017 10:00
„Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.06.2017 26.06.2017 10:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a, slaboproud
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Zadáno 23.05.2017 21.06.2017 14:00
Zvýšení zabezpečení počítačové sítě MěÚ Šumperk - část 3: " Monitorovací systém provozu na počítačové síti MěÚ Šumperk "
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
„Technické zhodnocení chodníku na ulici Šumavská č.o.18,20,22 v Šumperku“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 26.05.2017 10:00
Zajištění provozování sběrného dvora, Příčná 30 v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 02.05.2017 23.05.2017 13:00
Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev „B“ Bludovská 2, 4, 6
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 09.05.2017 10:00
Oprava sloupů veřejného osvětlení – ulice U potoka v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 10:00
Dodávání kompletně zpracovaného městského periodika – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 10.04.2017 12.06.2017 13:00
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa - II.
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 05.04.2017 10.05.2017 10:00
„Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – ulice Zahradní, Pod hájovnou, Pod Senovou v Šumperku“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 30.03.2017 10:00
„Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 29.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››