Profil zadavatele: Podniky města Šumperka a.s.

  • Název: Podniky města Šumperka a.s.
  • IČO: 65138163
  • Adresa:
    Slovanská 255/21
    78701 Šumperk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_1362.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení šaten Zimního stadionu v Šumperku
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 26.06.2023 11:00
Oprava fasády kotelny K8 Erbenova, Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 19.04.2023 11:00
Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 09.03.2023 11:00
Slaboproudé rozvody při akci "Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2022 19.10.2022 11:00
Úklid klestu a zalesňování 2023
podlimitní Zadáno 20.04.2022 30.06.2022 11:00
Podzimní pěstební činnost na LHC 717401 Lesy města Šumperka v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 31.03.2022 11:00
Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku
podlimitní Zadáno 11.03.2022 04.05.2022 09:00
Provádění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 25.03.2022 11:00
„Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.06.2017 26.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016