Profil zadavatele: Podniky města Šumperka a.s.

  • Název: Podniky města Šumperka a.s.
  • IČO: 65138163
  • Adresa:
    Slovanská 255/21
    78701 Šumperk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_1362.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pěstební činnost na LHC 717401 Lesy města Šumperka v roce 2021–2022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 30.07.2021 11:00
Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně na LHC 717401 Lesy města Šumperka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 30.06.2021 11:00
„Kotelna K1 - oprava fasády, KZS tl. 50 mm, Prievidzská 4, Šumperk“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 14.05.2021 11:00
Změna přípravy ohřevu TV na kotelně K7 – Šumavská, Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 07.05.2021 11:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K10-Evaldova, větev „A“, Evaldova 8, 16, 24 Šumperk“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 26.02.2021 11:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2, 4, 6, Šumperk“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 26.02.2021 11:00
„Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.06.2017 26.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016