Veřejná zakázka: „Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 737
Systémové číslo: P17V00000048
Evidenční číslo zadavatele: 1062017
Datum zahájení: 09.06.2017
Nabídku podat do: 26.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Stavební úpravy herny stolního tenisu v objektu kotelny K8, Erbenova 14, Šumperk“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení demontáže stávajících prosklených stěn v prostorách herny stolního tenisu, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Vzniklé otvory budou zazděny pórobetonovými tvárnicemi a omítnuty z vnější strany. Ponechají se pouze otvory na okna ve stávajících rozměrech. Dodávku a montáž nových oken si zajistí objednatel. Veškeré práce budou prováděny ze strany exteriéru, tak aby nedošlo k poškození obkladu v interiéru a po něm vedeném rozvodu ústředního topení. Postup prací musí být zvolen tak, aby nemohlo dojít ke vniku cizích osob do herny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Podniky města Šumperka a.s.
 • IČO: 65138163
 • Poštovní adresa:
  Slovanská 255/21
  78701 Šumperk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slovanská 255/21
78701 Šumperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků