Veřejná zakázka: Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1058
Systémové číslo: P21V00000046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-028449
Datum zahájení: 02.08.2021
Nabídku podat do: 15.10.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu, využitím nebo odstraněním směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, dřeva, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem 541/2020 Sb., zákon o odpadech, včetně dodání vhodných nádob, zajištění jejich údržby a zajištění čistoty sběrných míst.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele - území města Šumperka.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři samostatné části. Všechny tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část (A, B, C), na dvě i všechny tři části zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor životního prostředí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy