Profil zadavatele: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1

  • Název: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
  • IČO: 00852295
  • Adresa:
    Dr. E. Beneše 1,
    787 01 Šumperk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_677.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 356882
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.profilzadavatele-vz.cz//profile_display_677.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
S Jedničkou do světa poznání
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 03.08.2015 10:00
Jedničkou v přírodovědných předmětech - dodávka interaktivní tabule
podlimitní Zadáno 29.06.2013 17.07.2013 10:20
Jedničkou v přírodovědných předmětech - dodávka nábytku
podlimitní Zadáno 29.06.2013 17.07.2013 10:00
Jedničkou v přírodovědných předmětech - dodávka výukových pomůcek
podlimitní Zadáno 29.06.2013 17.07.2013 10:40
Rekonstrukce elektroinstalace učeben, Základní škola Šumperk, Dr.E. Beneše 1
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2013 30.05.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016