Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je rekonstrukce a vybudování nových zpevněných ploch ve stávajícím sídlišti při ul. Šumavská. Stávající vnitroblokové komunikace budou upraveny a doplněny o nová parkovací
stání. Chodníky budou rekonstruovány většinou ve stávající poloze. Součástí zakázky jsou sadové úpravy a 3-letá následná péče o zeleň.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt: Ing. Pavel Volf
Emilie Lovichová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 14.11.2019 10:00
Datum zahájení: 18.10.2019 12:57
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: