Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SUEZ Technický servis s.r.o.
IČO: 26836980
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 159 089 839,97 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 192 498 706,36 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.09.2020