Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Jaroslav Lakomý
IČO: 76251705
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 4 396 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 319 402,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 19.01.2021