Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou stavební úpravy budovy Základní školy, Vrchlického 22, Šumperk, které zajistí bezbariérové užívání celého areálu školy. Součástí stavebních prací je přístavba výtahu k učebnovému pavilonu. Součástí předmětu plnění je pravidelný servis a údržba dodaného výtahu po dobu 5 let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt: Ing. Pavel Volf - vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
tel. 778 806 549
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.02.2021 14:00
Datum zahájení: 05.01.2021 15:30
Odpovědné zadávání: