Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Šumperka.
Plán udržitelné městské mobility (dále také PUMM) se bude zabývat všemi druhy dopravy ve městě, tj. individuální automobilovou, městskou hromadnou a příměstskou dopravou, cyklistickou a pěší dopravou, a v neposlední řadě statickou dopravou neboli dopravou v klidu, tj. problematikou parkování.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt: Mgr. David Kobza, referent oddělení strategického rozvoje,
tel. 583 388 305, david.kobza@sumperk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.02.2021 10:00
Datum zahájení: 28.01.2021 13:00
Odpovědné zadávání: