Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je rekonstrukce a vybudování nových zpevněných ploch ve stávajícím sídlišti při ul. Šumavská. Stávající vnitrobloková komunikace ul. Erbenova bude upravena a doplněna o nová parkovací stání. Chodníky budou rekonstruovány většinou ve stávající poloze. Součástí zakázky jsou sadové úpravy a 5 - letá povýsadbová péče o zeleň.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt: Ing. Pavel Volf, tel. 583 388 304, pavel.volf@sumperk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.06.2021 10:00
Datum zahájení: 28.05.2021 14:51
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: