Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Průmyslová zóna IV - Šumperk
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je:
- výstavba pozemní komunikace sloužící pro zajištění dopravní obslužnosti území Průmyslové zóny IV v Šumperku, včetně mostního objektu, komunikace pro pěší. Dále veřejné osvětlení, optická síť, přeložka oplocení.
- vybudování protipovoňových opatření, jejímž účelem je ochrana území před zvýšenými průtoky v Bratrušovském potoce a revitalizace části vodního toku.
- výstavba účelové komunikace (cyklotrasy), kterou bude zajištěna dopravní obslužnost území a současně cyklotrasa tvoří protipovodňovou ochrannou hrázku na pravém břehu.

V rámci průmyslové zóny budou provedeny výsadby a bude zajištěna 3-letá povýsadbová péče. Kácení stromů není součásti veřejné zakázky.
Místo plnění: Šumperk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru RÚI , tel. 778 806 549
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 30.03.2022 10:00
Datum zahájení: 21.02.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: