Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 11
Konečná cena zakázky: 14 749 775,51 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 17 847 228,41 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 01.07.2013