Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace školní zahrady ZŠ Šumperk, 8. května 63
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace školní zahrady základní školy na ul. 8. května v Šumperku a zajištění 3-leté následné péče.
Na pozemcích školy budou provedeny sadovnické úpravy, které řeší kácení stávajících dřevin, nové výsadby stromů i keřových skupin. Dále budou provedena pěstební opatření u stávajících dřevin a instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů vedoucí ke zvýšení jejich statické bezpečnosti. Pro zvýšení biologické rozmanitosti lokality bude část dřevní hmoty vytěžené při odstraňování stávajících dřevin použita na zhotovení broukoviště a ptáčníku.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Základní škola Šumperk, 8. května 870/63
Šumperk 787 01
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12. 12. 2013 13:30
Počátek běhu lhůt: 20. 11. 2013