Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk – rekonstrukce výtahů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je: Rekonstrukce 3 výtahů v bytovém domě Zahradní 33, 35 a 37 v Šumperku
Rekonstrukce výtahu bude spočívat v demontáži a likvidaci stávajících výtahů, v úpravě stávajících šachet tak, aby do šachet mohly být instalovány nové osobní výtahy. Nově budou zřízeny nástupní stanice v 1. NP na druhé straně stávajících výtahových šachet. Nové výtahy budou průchozí.
Součástí předmětu plnění bude i zajištění pravidelného servisu a údržby dodaného výtahu po dobu 5-ti let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16. 01. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 21. 12. 2013