Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Parkoviště - ulice Fibichova, Šumperk
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o vybudování 18 nových parkovacích míst na pozemku parc. č. 269/1 v k.ú. Dolní Temenice s napojením na ul. Fibichovu. Současně bude vybudována nová dešťová kanalizace, drenáže, zasakovací jímka, osazen odlučovač ropných látek a umístěno nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně vč. tříleté následné péče.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15. 04. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 16. 03. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: