Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka a dále provádění provozních kontrol dětských hřišť a provádění úklidu dětských hřišť na území města Šumperka. Plochy veřejné zeleně, prvky veřejné zeleně a plochy dětských hřišť na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou specifikovány v Přílohách č. 1a, 1b Zadávací dokumentace.

Jedná se zejména o provádění těchto prací:
a) provádění čištění a úklidu veřejné zeleně, pravidelný úklid parků, jednorázový úklid parků a sídlištní zeleně po zimě, jednorázový úklid chodníků v parcích po zimě, pravidelný úklid sídlištní zeleně, vše v rozsahu zadávací dokumentace,
b) provádění sečení trávníků s dosekáním a mulčování trávníků zařazených do I., II. a III. intenzivní třídy údržby dle zadávací dokumentace,
c) provádění údržby stávajících stromů, keřů a záhonů, provádění prořezávek stromů, kácení stromů a náletů, provádění stříhání a tvarování živých plotů a zapojených skupin stromů, provádění zálivky,
d) provádění údržby prvků veřejné zeleně - údržba obalů (opláštění) mobilní zeleně, údržba rostlinného materiálu mobilní zeleně, údržba laviček a parkových příslušenství, čištění a údržba dětských hřišť a pískovišť, údržba malých vodních prvků a děl (kašny, jezírka),
e) provádění provozních kontrol dětských hřišť a provádění úklidu dětských hřišť

Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.10.2018 13:00
Datum zahájení: 17.08.2018 15:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: