Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centralizovaný nákup el. energie pro rok 2019 a 2020 na ČMKB Kladno
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Centralizovaný nákup el. energie pro rok 2019 a 2020 na Českomoravské komoditní burze v Kladně pro obce Šumperk, Jeseník, Mohelnice, Česká Ves a jejich příspěvkové organizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze v Kladně
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze v Kladně - v souladu s § 64 písm. c) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Zadávací dokumentace: na vyžádání v listinné podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 19.09.2018 09:00
Datum zahájení: 06.09.2018 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: