Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VYKRUT zahradní služby a.s.
IČO: 03921921
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 44 739 955,32 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 54 135 345,94 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.01.2019