Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s
IČO: 46973451
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 3 096 393,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 096 393,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 21.02.2019