Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Geschaderův dům v Šumperku – výměna střešní krytiny vč. souvisejících prací
Odesílatel Lenka Salcburgerová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 12:20:33
Předmět Výzva

V příloze si Vám dovolujeme zaslat Zadávací podmínky pro VZ malého rozsahu na akci „Geschaderův dům v Šumperku – výměna střešní krytiny vč. souvisejících prací“. Veškeré další náležitosti k této VZ naleznete na profilu zadavatele https://www.zakazky.sumperk/vz00001011.


Přílohy
- zadávací podmínky.pdf (264.41 KB)