Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - stavební práce
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2021 14:30:37
Předmět Posunutí lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 1.2.2021 ve 14.00 hod