Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Kotelna K1 - oprava fasády, KZS tl. 50 mm, Prievidzská 4, Šumperk“
Odesílatel Soňa Šustková
Organizace odesílatele Podniky města Šumperka a.s. [IČO: 65138163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 08:40:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete opravený dokument uveřejněný pod názvem Výzva, zadávací dokumentace. Byla provedena oprava chyby v psaní v bodě 8.2. písm. b).
S pozdravem
Soňa Šustková


Přílohy
- Zadávací dokumentace K1-fasáda - OPRAVA sign.pdf (420.78 KB)