Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
Odesílatel Emilie Lovichova
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2021 14:51:55
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás tímto k předložení cenové nabídky v rámci VZ na stavbu: "Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B"

S pozdravem
Lovichová


Přílohy
- Výzva zadavatele k podání nabídky.pdf (177.03 KB)