Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
Odesílatel Emilie Lovichova
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2021 15:32:30
Předmět Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace

Zveřejňujeme Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace + výkaz výměr - části B.
Prodloužení termínu pro podání nabídek do 28.6.2021 do 10.00 hodin.

S pozdravem
Lovichová


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 Zadávací dokumentace.pdf (217.37 KB)
- výkaz výměr - část B - doplnění ze dne 14.6. [zadání].xlsx (413.65 KB)