Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Klapperothova manufaktura - oplocení
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2021 15:04:27
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Klapperothova manufaktura - oplocení".