Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava hrobky Familie Oberleithner v Šumperku
Odesílatel Eva Nádeníčková
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2022 13:03:59
Předmět Výzva

Dovolujeme si Vám zaslat zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava hrobky Familie Oberleithner v Šumperku".


Přílohy
- zadávací podmínky - hrobka Oberleithner.pdf (222.53 KB)