Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Základní škola 8.května 63,Šumperk-oprava osvětlení tělocvičny
Odesílatel Iveta Hýblová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2022 13:24:47
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Základní škola 8.května 63, Šumperk-oprava osvětlení tělocvičny".