Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Podzimní pěstební činnost na LHC 717401 Lesy města Šumperka v roce 2022
Odesílatel Soňa Šustková
Organizace odesílatele Podniky města Šumperka a.s. [IČO: 65138163]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2022 08:00:11
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Doplňujeme zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky o přílohu č. 6 - Mapa s přesným vyznačením hranic ploch určených k zalesnění.


Přílohy
- Příloha č. 6 Mapa.pdf (3.12 MB)